Lenticular

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Lenticular

High diopter power.

Lenticular • Expert Lenti • Orthas

Za visoke MINUS dioptrije

Lentikular

Lentikular leće je namijenjeno visokim minus dioptrijama.. Aktivni dio vidnog polja je 35mm, sa oštrim prelazima prema obodu leće. Standardno lentikular leće dostupno je u tri tipa (objašnjenja na slikama desno). Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Expert Lenti

Expert Lenti leće je namijenjeno visokim minus dioptrijama. Aktivni deo vidnog polja je 35mm, sa zaobljenim prelazima prema obodu leće. Expert Lenti leće dostupno je u tri tipa (objašnjenja na slikama desno). Kod poručivanja obavezno navesti tip željenog lentikulara (tip A, tip B ili tip C).

Lentikular

Expert Lenti

Za visoke PLUS dioptrije

Orthas

Orthas - asferično monofokalno leće koje je namijenjeno visokim plus dioptrijama. Aktivni deo vidnog polja je 50mm, sa razlivenim prelazima prema obodu leće.

Orthas.
Za visoke plus dioptrije.

Basic line™
is trademarks of Pol Optic