BASIC LINE BIFOKAL LEĆA

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

BASIC LINE BIFOKAL LEĆA

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Za korisnike koji još ne koriste progresivna leća

a imaju potrebu za multifokalnim lećama

• ORGANIC Bifocal je jednostavno rješenje za prezbiopne klijente koji ne koriste intermedijalnu zonu.

 

• U zavisnosti od materijala i boje u mogućnosti smo Vam ponuditi dvije vrste segmenata:

FT (D28) ravni segment

CT (C28) zakrivljeni segment

 

• Dostupni materijali:

1.50 CR39 - D28 i C28

1.50 Transitions Brown - D28 i C28

1.50 Transitions Grey - D28

1.53 Trivex - D28

1.53 Trivex Transitions Brown i Grey- D28

1.60 High index - D28 i C28

Bifokalna leća sa ravnim i zakrivljnim segmentima.

Tradicionalno mineralno bifokalno leće

• MINERAL Bifocal je jedno od rješenja za prezbiopne klijente koji ne koriste intermedijalnu zonu.

 

• U zavisnosti od materijala i boje u mogućnosti smo Vam ponuditi dvije vrste segmenata:

FT (D28) ravni segment

CT (C28) zakrivljeni segment

 

• Dostupan u bijeloj i foto-senzitivnoj varijanti.

Bifokalna leća sa ravnim i zakrivljnim segmentima.

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆA

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT