Progressive

New Pollux · New Polaris

Traditional quality.

Shrink to fit.

Basic line progresivi

Novi Pollux i Polaris su dva progresivna leća iz naše osnovne linije Basic line. Izrađena su Free Form tehnologijom i znatno unapređena u odnosu na njihove predhodnike. Pored visoko kvalitetne izrade svako od ove dvije leće je dizajnirano sa posebnom namijenom:

Pollux

Kvaliteno organsko progresivna leća dizajnirano specijalno za standardne okvire.

Polaris

Leća čiji je progresivni dizajn namjenjen isključivo za plitke okvire.

Pollux

Pollux je progresivno leće koje se odlikuje Free Form izradom baziranom na konvencionalnim standardima. Potreba za jednostavnim rješenjem za određenu grupu korisnika, podstakla nas je da ponovo pokrenemo liniju najprodavanijeg progresivnog leća.

• Novo Pollux progresivno leće izrađeno je novom Free Form tehnologijom, ali sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća moći da mjerite tačno i jednostavno poručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Pollux.
Idealan tradicionalni pogresiv za standardne okvire.

Polaris

Polaris je progresivno leće specifično dizajnirano za ramove malih „B“ dimenzija.

• Novo Polaris progresivno leće odlikuje se izradom u Free Form tehnologiji sa konvencionalnim karakteristikama - mjerna i upotrebna dioptrija su istih dioptrijskih jačina.

• Od sada ćete kod ove vrste progresivnih leća da mjerite tačno i jednostavno poručene dioptrijske jačine u vidnim poljima za daljinu i blizinu.

Polaris.
Specijalno dizajniran pogresiv za plitke okvire.

Basic line™ , Pollux™ and Polaris™ are trademarks of Pol Optic