InVisio

Invisible Bifocals

Two in one. Invisible.

InVisio bifokalna sočiva

InVisio leća po osnovnim karakteristikama podsjećaju na bifokalna leća, jer imaju dvije zone za korišćenje (daljinu i blizinu), međutim estetski više nalikuju monofokalnim lećima, jer je linija razgraničenja dvije zone manje vidljiva.

Digitalizacija proizvodnje omogućila nam je izradu InVisio leća sa dva različita izgleda segmenata: okruglim i polukružnim segmentom.

Okrugli segment

Okrugli segment širok je 28mm i adekvatna je zamjena za standardna bifokalna leća, bez problema privikavanja.

Polukružni segment

Polukružni segment širok je 45mm i omogućava korisnicima komfornije i šire korišćenje dijela za blizinu.

Free Form tehnologija i dizajn

InVisio leća održavaju prirodnu vizuelnu percepciju bez distorzija, dok oko putuje sa jednog vidnog područja ka drugom, što predstavlja jednu od bitnih karakteristika ovih leća.

Važna razlika između FreeForm (FF) obrade površina dioptrijskih leća i konvencionalne izrade (CS) ogleda se u tome što sa FreeForm tehnologijom imamo mnogo veću preciznost prilikom obrade površina.

InVisio leća, pored širokog spektra materijala, moguće je obogatiti i širokom paletom antirefleksnih slojeva i zaštitnih filtera, što će korišćenje navedenih sočiva učiniti estetski ljepšim i optički komfornijim.

Traditional Bifocal.

InVisio.
Skoro nevidljive linije izmedju dvije zone. Estetika, kvalitet i komfor.

Karakteristike InVisio U leća:

• Tip: ULTEX Free Form bifokal

• Dozvoljeni materijali: Svi

• Add.: 0.50 - 4.00 dpt

• Stil segmenta: Ultex

• Prečnik segmenta: 45mm

• Min. visina fitovanja: 17mm

• Inset: 2.5mm

Karakteristike InVisio R sočiva:

• Tip: ROUND Free Form bifokal

• Dozvoljeni materijali: Svi

• Add.: 0.50 - 4.00 dpt

• Stil segmenta: Round

• Prečnik segmenta: 28mm

• Min. visina fitovanja: 14mm

• Inset: 2.5mm

• Eliminiše vidljivu liniju između vidnih polja

• Lakši i komforniji prelazak iz jedne u drugu vizuelnu zonu

• Veći izbor materijala i dorada na leći

Green line™ and InVisio™ are trademarks of Pol Optic