GREEN LINE MONOFOKALNE LEĆE

Panorama

Anglera

GREEN LINE MONOFOKALNE LEĆE

Panorama

Anglera

Povećan kvalitet i oštrina vida.

• PANORAMA je monofokalni dizajn leće izrađen FreeForm tehnologijom koja nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih leća. Obezbeđuje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

 

• Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod se ogleda u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena periferna astigmatska dejstva, leće su estetski ljepše i tanje, pružaju punu udobnost i laku adaptaciju na nove naočale. Dostupna iz široke palete materijala.

Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine

- Monofokalni dizajn leća koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće

- Kristalno jasan pogled kroz leću bez deformacije slike na periferiji leće

- Estetski ljepša i tanja leća u odnosu na tradicionalni način izrade

Za aktivne korisnike

• ANGLERA je monofokalni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom, odlikuje se asferično-atoričnom untrašnjom površinom leće. Ovako dizajnirana leća nudi superiorniji optički kvalitet u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih leća sa većim baznim zakrivljenostima.

 

 • Pri izradi Anglera leće koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane okvire. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm sa smanjenim prizmatskim dejstvom.

standardni okviri

STANDARDNA LEĆA

sportski okviri

Za zakrivljene sportski dizajnirane okvire

- Umanjena su periferna astigmatska dejstva

- Mogućnost izrade iz široke palete materijala

- Leće su estetski ljepše i tanje

Poželjan individualni parametar za Anglera leća.

Više o svim individualnim parametrima >

Orange Line Monofocal

Matrix Mono

Matrix Sport

Elegance / Elegance FS

Biaspheric

Orange Line Office

Operative

Green Line Progressive

Infini

Futura

Green Line Monofocal

Panorama

Anglera

 

Green Line Office

Inoffis

Green Line Kids

Mono Focal

Multi Focal

Basic Line Progressive

Pollux

Polaris

Pollux Mineral

Basic LIne Bifocal

Organic Bifocal

Mineral Bifocal

Basic Line Monofocal

Monofocals

Lenticular

Orthas

Basic Line Office

Access

© 2014 POL Optic

HOME

LEĆA

TRETMANI

OPTIČARI

KONTAKT