Free Form. Sharper world.

Angles and motion.

Green line monofokali

U Green line kolekciji optičkih leća za korekciju vida Pol Optic proizvodi i dva modela monofokalnih leća, Panorama leća za svakodnevne aktivnosti i Anglera leća dizajnirano za korisnike koji se bave sportom koristeći sportske zakrivljene okvire

Panorama

Izradjeno je Free Form tehnologijom i kao takvo je znatno kvalitetnije nego monofokalna leća izrađena tradicionalnom tehnologijom. Panorama daje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Anglera

Ova leća je namijenjena osobama koje žele da pruže maksimalne performanse u sportu koristeći monofokalna leća. U takvim okolnostima veoma je bitno da korekciono vidno polje osobe sa sportskim okvirima bude šire nego kod običnih okvira. Anglera je namijenski dizajnirana leća baš za zakrivljene sportske okvire.

Panorama

Panorama je monofokalni dizajn leće izrađen FreeForm tehnologijom koja nudi superiorni optički kvalitet u odnosu na tradicionalnu izradu dioptrijskih leća. Obezbjeđuje maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Napredak u odnosu na tradicionalni proizvod ogleda se u značajnom povećanju kvaliteta i oštrine vida, uklonjena su periferna astigmatska dejstva, leća su estetski ljepša i tanja, pružaju pun komfor i laku adaptaciju na nove naočare.

Dostupna su iz velike palete materijala.

Panorama.
Maksimalne performanse za sve dioptrijske jačine.

Karakteristike Panorama leća:

• Monofokalni dizajn leće koji se odlikuje asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće

• Kristalno jasan pogled kroz leću, bez deformacije slike na periferiji leće

• Estetski ljepša i tanja leća u odnosu na tradicionalni način izrade

Anglera

Anglera je monofokalni sport dizajn izrađen digitalnom Free Form tehnologijom. Odlikuje se asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće.

Ovako dizajnirano leće nudi superiorniji optički kvalitet u odnosu na dosadašnju tradicionalnu izradu dioptrijskih leća sa većim baznim krivinama.

Pri izradi Anglera leća koristimo posebnu kalkulaciju za sportski dizajnirane ramove. Moguća je decentracija optičkog centra i do 10mm, sa redukovanim prizmatičnim dejstvom.

Anglera.
Za zakrivljene sportski dizajnirane ramove.

Karakteristike Anglera leća:

• Umanjena su periferna astigmatska dejstva

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Leća su estetski ljepša i tanja

FFA info

Green line™, Panorama™ and Anglera™ are trademarks of Pol Optic