Progressive

Infini HD · Futura

For anytime and anywhere.

Quick and easy adaptation.

Green line progresivi

Green line progresivna leća karakteriše visoki kvalitet izrade kao i namjenski dizajn usmjeren ka vizuelnim potrebama korisnika za različite tipove aktivnosti koje u tom trenutku obavljaju i u kojima im je neophodna progresivna korekcija vida.

Infini HD

Ova Free Form leća je dizajnirano posebno za korisnike koji nikada nisu koristili progresivna leća i nemaju iskustva u korišćenju istih. Ovaj dizajn progresivnih leća je idealan za mladje presbiope kao i starije osobe sa potrebom za progresivima.

Futura

Futura je nova generacija progresivnih leća. Dizajn leća omogućava izuzetno laku adaptaciju kao i visok kvalitet vida. Prilagođeno je za svakodne aktivnosti i potrebama današnjeg presbiopa.

InfiniHD

Infini HD je novi dizajn progresivnog leća izrađen Free Form tehnologijom, sa značajnim poboljšanjima vidnih polja u zonama za daljinu i blizinu. Karakteriše ga asferično-atorična unutrašnja površina leće i digitalna obrada.

Sa asferično-atoričnom unutrašnjom površinom leće dobijamo izuzetno veliku iskorišćenost vidnih polja.

• Infini HD je prilagođen i korisnicima bez iskustva u nošenju progresivnih leća. Blago izbalansiran u prelazima sa vidnog polja na daljinu na vidno polje za blizinu. Izuzetno pogodan, kako za mlade presbiope tako i za one u poznim godinama.

• Mogućnost proračuna vidnih polja sa integracijom individualnih parametara, čini ovo progresivno leće personalizovanim za svakog korisnika ponaosob.

Infini HD.
Idealan za neiskusne korisnike progresivnih leća.

Karakteristike Infini HD leća:

• Visina fitovanja (visina zjenice) od 17mm do 23mm

• Minimalna visina okulara 27mm

• Dostupan u velikoj paleti materijala

• Mogućnost izrade sa individualnim parametrima za određenog korisnika

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar leće

only4you info

Futura

Futura je nova generacija progresivne leće namijenjena korisnicima koji traže laku adaptaciju bez astigmatskih smetnji u perifernim zonama, kao i visok kvalitet vida. Ovaj dizajn leće prilagođen je svakodnevnim aktivnostima i potrebama današnjeg presbiopa.

• Zbog širokih zona u poziciji daljine, možemo ovakav proizvod ponuditi emetropnim osobama sa niskim i srednje visokim vrijednostima adicije.

• Digitalizacijom u procesu proizvodnje, dobijene su maksimalne performanse u kontroli jačine dioptrijskih vrijednosti u progresivnoj zoni namijenjenoj za rad.

• Futura je progresivno dioprijska leća dostupna u tri visine fitovanja tako da odgovara većini modernih dioptrijskih okvira koje danas možemo naći u ponudi.

Futura.
Za laku i brzu adaptaciju i svakodnevne aktivnosti.

Karakteristike Futura leća:

• Uklonjena su nepotrebna periferna astigmatska dejstva

• Mogućnost izrade iz široke palete materijala

• Decentrirani dizajn za 2mm u odnosu na geometrijski centar leće

• Proizvod je dostupan u tri visine fitovanja: 17mm, 19mm i 21mm

Green line™, Infini HD™, Futura™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic