VIP Card

VIP Guarantee

VIPGuarantee

Welcome to POL business class.

Pogodnosti VIP Guarantee

Svaki klijent se tretira kao najbitnija stranka ali uvek imate izuzetke koji traže poseban tretman. Za ovakve klijente, POL je angažovao tim ljudi i Vaših saradnika koji će leća Vašeg V.I.P. klijenta pratiti tokom cijelog procesa izrade, kontrole i njihove isporuke. VIP Guarantee tretman odnosi se samo na leća iz Orange Line grupe.

VIP Guarantee tretman nudi Vam sledeće:

1. Garancija

Da bi ovakav kupac imao vizuelno zadovoljstvo kao i garanciju na izrađena leća, Vaš kupac dobija karticu sa njegovim imenom i serijskim brojem sa kojom garantujemo:

• Tačnost dioptrijskih vrijednosti na izabranom leću.

• Izuzetno preciznu obradu svih površina na leći kao i index prelamanja svjetlosti.

• Garanciju na slojeve u trajanju od 2 godine

• VIP Guarantee ne podrazumijeva fizičko-mehanička oštećenja koja se mogu prouzrokovati nemarnim održavanjem leća.


2. Pouzdanost

Tokom procesa izrade leće pažnju posvjećujemo svakom pojedinačnom leću, medjutim, razlika u izradi V.I.P. leća ogleda se u tome što će ova leća tokom procesa proizvodnje biti etiketirana sa VIP karticom kako bi skrenula operaterima dodatnu pažnju. VIP leća imaju specijalan tretman u odeljenju kontrole kvaliteta.

Prednost za optičarsku radnju

Vršimo zamjenu leća sa novim lećima istog materijala u sledećim slučajevima:

• - Ne privikavanja korisnika na leća odabranog dizajna predlažemo novi odgovarajući dizajn u dogovoru sa optičarom

• Greške pri refrakciji

• Oštećenja prilikom montaže leća u okvi

• Greška pri poručivanju


3. Brza isporuka

Većinu vaših zahtjeva sa oznakom “HITNO” trudimo se da isporučimo u dogovorenom roku, međutim, oznaka VIP u proizvodnji nas obavezuje na izradu u roku od 36 sati bez obzira na vrstu leća (izuzetak bojenje po uzorku).

VIP Guarantee™ is trademark of Pol Optic