Operative

Office progressive

Operative

Anywhere in the office.

Operative office progressive

Operative je namjensko progresivno leće specifično dizajnirano za osobe čija je svakodnevna i višesatna vizuelna okupacija srednja daljina i blizina. Ova leća omogućavaju maksimalan komfor i pravilan položaj tijela pri radu u radnom prostoru.

Novi Operative dizajn odlikuje blagi prelaz dioptrija pri naizmjeničnom radu na blizinu i fokusiranju predmeta na srednjoj udaljenosti, što korisniku omogućava jednostavno privikavanje na naočare.

Operative za korisnike predstavljaju najkomforniju zonu u radnom prostoru, sa visokom preciznošću, olakšanom adaptacijom i sigurno većom produktivnošću u radu.

Poručivanje (Prvi način)

Od sada smo u mogućnosti da vam Operative leća proizvedemo po vašoj želji, sa dioptrijom za čitanje i željenom digresijom (u dole navedenoj tabeli izvršite odabir).


Addition Degression monofocal Operative
+1.00 D +0.75 D od 33 cm do 90 cm od 33 do 400 cm
+1.25 D +0.75 D od 33 cm do 78 cm od 33 do 200 cm
+1.25 D +1.00 D od 33 cm do 78 cm od 33 do 400 cm
+1.50 D +0.75 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 130 cm
+1.50 D +1.00 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 200 cm
+1.50 D +1.25 D od 33 cm do 63 cm od 33 do 400 cm
+1.75 D +1.00 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 130 cm
+1.75 D +1.25 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 200 cm
+1.75 D +1.50 D od 33 cm do 59 cm od 33 do 400 cm
+2.00 D +1.25 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 130 cm
+2.00 D +1.50 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 200 cm
+2.00 D +1.75 D od 33 cm do 52 cm od 33 do 400 cm
+2.25 D +1.50 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 130 cm
+2.25 D +1.75 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 200cm
+2.25 D +2.00 D od 33 cm do 48 cm od 33 do 400cm
+2.50 D +1.75 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 130cm
+2.50 D +2.00 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 200cm
+2.50 D +2.25 D od 33 cm do 42 cm od 33 do 400cm
+2.75 D +2.00 D od 33 cm do 40 cm od 33 do 130cm
+2.75 D +2.25 D od 33 cm do 40 cm od 33 do 200cm
+3.00 D +2.25 D od 33 cm do 38 cm od 33 do 130cm

Poručivanje (Drugi način)

Kod poručivanja OBAVEZNO je navesti:

- Dioptriju za daljinu

- Dioptriju za blizinu ili adiciju

- Rastojanje na kojem korisnik želi da koristi srednju daljinu.

Tip 1.3 namijenjen radu na udaljenosti do 1.3m

Tip 2.0 namijenjen radu na udaljenosti do 2m

Tip 4.0 namijenjen radu na maksimalnoj udaljenosti do 4m

Operative.
Za korisnike koji višesatno koriste naočare za srednju daljinu i blizinu.

Karakteristike Operative leća:

• Nova generacija leća namijenjena radu na udaljenosti od 35cm do 4m

• Visina fitovanja 16mm i 20mm

only4you info

Orange line™, Operative™ and only4you™ are trademarks of Pol Optic